Stichting:

HeART 4 Education

Voorzitter: Irma Heleen Smegen

Secretaris: Mirjam Joanna Margaretha van der Klei

Penningmeester: Judith Michels

Postadres:

Flintenweg 5 9441PC Orvelte Nederland

 
Doelstelling:

De stichting heeft ten doel het creëren van kunstonderwijskansen (op plekken met minder mogelijkheden) in de vorm van scholingen en/of leermiddelen, en alles wat daartoe in de ruimst mogelijke zin bevorderlijk kan zijn.

Hoofdlijnen van het beleidsplan:

De stichting is opgericht op 3 maart 2017. Het eerste jaar zal vooral gericht zijn op het opbouwen van budget om projecten te kunnen organiseren. Inmiddels liggen er een aantal vragen voor scholingen uit Oeganda, Haïti en Nepal. Zodra er financiële ruimte is, zullen de eerste trainingen worden gepland. Scholingen aan leerkrachten worden allereerst verzorgd door Irma Smegen. Deze zijn gericht op spelen en kunst als middel om leren en ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Wanneer er meer budget is, dan zal het trainingsteam worden uitgebreid met andere kunstdocenten of leerkrachten gespecialiseerd in kunstonderwijs.

Beloningsbeleid:

Bestuursleden doen dit werk vrijwillig. Trainingen zullen worden verzorgd op basis van reis- en (eenvoudige) verblijfskosten.

Donaties

Donaties kunnen worden overgemaakt op IBANnummer NL40TRIO0338596151 t.n.v. Stichting HeART 4 Education.

Uitgeoefende activiteiten:

3 Maart 2017: Oprichting stichting HeART 4 Education bij Notariskantoor Westerling te Westerbork en aansluitend eerste vergadering.

7 Maart 2018: Tweede vergadering.

Financiele verantwoording:

Volgt z.s.m. nadat de boekhouding gedaan is.